Actueel

RoaR !!!

2017 maakt voor ons een jaar met nieuwe uitdagingen.
Om dit te bekrachtigen zijn wij druk bezig bezig onze nieuwe website. Onze verwachting is deze medio 2017 te kunnen lanceren.
Wij willen graag onze meest recente projecten tonen zodat u een perfect beeld krijgt van onze werkwijze: analytisch, functioneel, creatief  en vooral betrokken !

De tijden zijn “RoaRing”.
Wij maken graag mooie dingen en deze kans wordt ons volop geboden.
Onze hoge score aan tevreden klanten bevestigd dit.

Met name de particuliere markt breidt zich aardig uit en bedrijfsmatig ontstaan mooie kansen om onze veelzijdigheid en ervaring te tonen.
Vooral verbouwingen met uitbreiding van woonhuizen en kantoren groot en klein verdienen onze aandacht en  profiteren van onze technische know how..
Op onze slideshow presenteren wij met gepaste trots onze meest recente projecten!

Vrijblijvend komen wij altijd graag langs voor een eerste en oriënterend gesprek.

Zie ook onze contactpagina op deze website.

5-2014: Artikel WijLimburg ondernemers van de dag RoaR architecten.

Projecten

Close Project

entreegebied complex #25

te Gulpen.

Wensen opdrachtgever :
Interieur: herindeling voormalig kantoor gelegen onder appartementencomplex tot een nieuw entreegebied van het complex.
Exterieur: Eigentijdse en uitnodigende uitstraling e.e.a. afgestemd op bestaand appartementencomplex

Aanpak :
- Algehele inmeting en nieuwe opzet van de bestaande toestand van het complex
- Meerdere ontwerp varianten, haalbaarheidsstudies, 3-dimensionaal in beeld gebracht waardoor wensen opdrachtgever heel duidelijk tot uiting kunnen komen

Close Project

verbouwing woonhuis #115

te Kerkrade.

Wensen opdrachtgever :
Interieur: Leefkeuken met ruime woonkamer en garage
Exterieur: moderne frisse uitstraling

Aanpak :
- Ontwerp, 3-dimensionaal in beeld gebracht waardoor wensen opdrachtgever heel duidelijk kunnen worden afgestemd
- Tegelijkertijd wordt de uitvoering uitvoerig in haalbaarheid besproken met de opdrachtgever en betreffende aannemer,
- Ontwerp wordt vanaf ontwerp en mogelijkheden bestemmingsplan nauwkeurig overlegd met o.a. de gemeente
- Na tevredenheid opdrachtgever worden de stukken gereed gemaakt voor gemeentelijke goedkeuring (welstand + omgevingsvergunning)

Close Project

4 woningen te Kerkrade

Dit project betreft een in eigen ontwikkeling zijnde project.
In nauwe samenwerking met Tossaint bouw zijn 4 woningen op de Kaalheidersteenweg te Kerkrade ontworpen, welke voor de prijs van een starterswoning op dit moment te koop worden aangeboden.

Prijsindicatie en verdere informatie: graag contact op te nemen met RoaR architecten.

Het plan omvat meerdere mogelijkheden qua indeling en de woningen zijn breder en ruimer van opzet dan een gemiddelde starterswoning.
De woningen hebben allen een optionele uitbreiding.

Dit unieke concept biedt mogelijkheden om ook nieuwe ontwikkelingen te creëren vanuit een architectonische insteek, volledig afgestemd op de huidige markt.

Om de kwaliteit te benadrukken: het plan is in 1 keer door de welstand goedgekeurd en geloofd vanuit de gemeente vanwege zijn frisse en kwalitatieve uitstraling!

Close Project

verbouwing villa #107

te Kerkrade.

Wensen opdrachtgever :
Interieur: Leefkeuken en ruime woonkamer
Exterieur: Detaillering bestaand woonhuis voortzetten

Aanpak :
- Ontwerp, 3-dimensionaal in beeld gebracht waardoor wensen opdrachtgever heel duidelijk kunnen worden afgestemd
- Tegelijkertijd wordt de uitvoering uitvoerig in haalbaarheid besproken met de opdrachtgever en betreffende aannemer,
- Ontwerp wordt verder doorgewerkt e.e.a. in nauwkeurig overleg met o.a. de gemeente
- Na tevredenheid opdrachtgever worden de stukken gereed gemaakt voor gemeentelijke goedkeuring (welstand + omgevingsvergunning)

Close Project

verbouwing woonhuis #25

te Kerkrade.

Wensen opdrachtgever :
Interieur: Keuken met eetgedeelte in uitbreiding
Exterieur: Geen grote glasoppervlakten, functionele indeling

Aanpak :
- Meerdere ontwerp varianten, 3-dimensionaal in beeld gebracht waardoor wensen opdrachtgever heel duidelijk tot uiting kunnen komen
- Tegelijkertijd wordt de uitvoering uitvoerig besproken met de opdrachtgever en betreffende aannemer,
- Ontwerp wordt verder afgestemd in ontwerp rekening houdende met financiele haalbaarheid
- Na tevredenheid opdrachtgever worden de stukken gereed gemaakt voor gemeentelijke goedkeuring (welstand + omgevingsvergunning)
- Esthetische begeleiding tijdens uitvoering

Close Project

herindeling complex #26

te Gulpen.

Wensen opdrachtgever :
Interieur: herindeling bestaande winkel naar 4 levensloopbestendige “woonkeur” woningen , nieuw entreegebied en 25 bergingen (ook voor bovenliggende woningen).
Exterieur: Eigentijdse uitstraling e.e.a. afgestemd op bestaand appartementencomplex

Aanpak :
- Algehele inmeting en nieuwe opzet van de bestaande toestand van het totale gebouw
- Meerdere ontwerp varianten, 3-dimensionaal in beeld gebracht waardoor wensen opdrachtgever heel duidelijk tot uiting kunnen komen
- Tegelijkertijd wordt de uitvoering uitvoerig besproken met de opdrachtgever en betreffende aannemer,
- Ontwerp wordt verder afgestemd in ontwerp rekening houdende met financiele haalbaarheid en uitgangspunten woonkeur
- Na tevredenheid opdrachtgever worden de stukken gereed gemaakt voor gemeentelijke goedkeuring (welstand + omgevingsvergunning)
- Esthetische begeleiding tijdens uitvoering

Close Project

uitbreiding woonhuis #01

te Heerlen.

Wensen opdrachtgever :
Interieur: Woonkamer in uitbreiding
Exterieur: Grote glasoppervlakten, terras met overkapping

Aanpak :
- Ontwerp afgestemd in samenspraak met opdrachtgever, welke heel duidelijk tot uiting kunnen komen zoals de in het zicht aangebrachte balken in de uitbreiding
- Tegelijkertijd wordt de uitvoering uitvoerig besproken met de opdrachtgever en betreffende aannemer,
- Ontwerp wordt verder afgestemd rekening houdende met financiele haalbaarheid
- Na tevredenheid opdrachtgever worden de stukken gereed gemaakt voor gemeentelijke goedkeuring (welstand + omgevingsvergunning)
- Directievoering en technische begeleiding tijdens uitvoering

Close Project

gevel juwelier #26

aanpassing gevel juwelier te Maastricht

Wensen opdrachtgever :
Interieur: Veilig en representatief.
Exterieur: Veilig, Esthetisch verantwoord, met klassieke insteek.

Aanpak :
- Meerdere ontwerp varianten, 3-dimensionaal in beeld gebracht waardoor de opdrachtgever een goed inzicht krijgt in mogelijke problematieken.
- Het geheel wordt getoetst aan strenge eisen welstandsnota gemeente Maastricht, waarbij uitgangspunten opdrachtgever zoveel mogelijk worden gerespecteerd.
- Ontwerp wordt verder afgestemd en getoetst op financiele haalbaarheid.

Close Project

revitalisatie teggert #03

te Voerendaal.

Wensen opdrachtgever :
- Parkeren en wonen in het groen
- Geheel volgens de huidige normen
- Volledig initiatief van de architect vanaf het begin tot en met de oplevering

Aanpak :
- Algehele inmeting en analyse van de bestaande toestand van het totale gebied
- Nauwkeurige analyse programma van eisen en wensen opdrachtgever
- Onderzoek naar beste civiele ondersteuning van het totale plaatje, geheel inzichtelijk gemaakt in mogelijke kosten.
- Meerdere ontwerp varianten, 3-dimensionaal in beeld gebracht waardoor wensen opdrachtgever heel duidelijk tot uiting kunnen komen en mogelijk andere nog positievere insteken
- Het best passende ontwerp wordt gepresenteerd aan de betreffende huurders van de aanwezige woonblokken
- Ontwerp wordt verder afgestemd naar aanleiding van  de informatieve presentaties, rekening houdende met financiele haalbaarheid en maximale tijdsbestek
- Na tevredenheid wordt de uitvoering aanbesteed en wordt de betreffende uitvoerder bekend gemaakt.
- Esthetische begeleiding tijdens uitvoering volgt en garandeert een verdere en naar ieders tevreden resultaat

Close Project

gezondheidscentrum #43

te Roermond.

Wensen opdrachtgever :
Interieur: optimale functionele indeling van een gezondheidscentrum te Roermond (3300m2) met een huisartsenpraktijk, apotheek, fysiotherapie, paramedici en verder benodigde multifunctionele ruimtes.
Exterieur: Eigentijdse uitstraling, in organische bouwstijl

Aanpak :
- Algehele inventarisatie en nieuwe opzet van het plan passend in de situatie met voldoende parkeermogelijkheid op eigen terrein
- Nauwkeurige analyse programma van eisen en wensen opdrachtgever
- Opzet relatieschema’s, onderzoek naar de beste routing
- Meerdere ontwerp varianten, 3-dimensionaal in beeld gebracht waardoor wensen opdrachtgever heel duidelijk tot uiting kunnen komen
- Ontwerp wordt verder afgestemd ook in stichtingskosten, welke bij benadering worden onderzocht

Close Project

nieuwbouw woonhuis #34

te Curacao.

Wensen opdrachtgever :
Interieur: Open woon-keuken, kantoor aan huis. royale “natuurlijk geventileerde” gekoelde ruimtes. Functionaliteit in gebruik.
Exterieur: Vanwege de extreem harde ondergrond is er gekozen voor minimale ontgraving.
Materiaal- en kleurgebruik inherent aan Curacao met eigentijdse strakke uitstraling.

Aanpak :
- Meerdere ontwerp varianten, 3-dimensionaal in beeld gebracht waardoor wensen opdrachtgever heel duidelijk tot uiting kunnen komen
- Ontwerp afgestemd en getoetst op financiele haalbaarheid
- Uitvoering en verdere doorwerking heeft plaatsgevonden met lokale tekenaar en aannemer.

Close Project

nieuwbouw woonhuis #16

te Schinnen.

Wensen opdrachtgever :
Interieur: 1 grote open ruimte. Functionaliteit in gebruik.
Exterieur: Passief woonhuis, dus duurzaam materiaalgebruik en strakke uitstraling. Optimale verdeling (schuine) kavel.

Aanpak :
- Meerdere ontwerp varianten, 3-dimensionaal in beeld gebracht waardoor wensen opdrachtgever heel duidelijk tot uiting komen
- Ontwerp wordt verder afgestemd in ontwerp rekening houdende met financiele haalbaarheid

Close Project

seniorwoningen #08

te Landgraaf.
Dit project betreft een Prijsvraag.

Wensen opdrachtgever :
Interieur: 8 levensloopbestendige “woonkeur” woningen , voldoende parkeergebied op eigen terrein en energiezuinig gebouwd.
Exterieur: Eigentijdse uitstraling, sociale mogelijkheden en inpassing van het geheel

Aanpak :
- Studie van de gehele omgeving en dus randvoorwaarden
- Vorming van het programma van eisen aan de hand van het gestelde programma en haalbaarheid
- Meerdere ontwerp varianten, 3-dimensionaal in beeld gebracht waardoor wensen opdrachtgever heel duidelijk in kaart worden gebracht
- Ontwerp wordt verder afgestemd in ontwerp rekening houdende met financiele haalbaarheid en uitgangspunten woonkeur + duurzaam karakter
- Presentatie van het geheel aan woningstichting, potentiele bewoners en gemeente

Close Project

verbouwing slagerij #70

te Eijgelshoven, Kerkrade.

Wensen opdrachtgever :
Interieur: optimale functionele herindeling , nieuw interieur verkoop en slagerij, uitbreiding van ruimten.
Exterieur: Eigentijdse uitstraling, prettige werkomgeving met “kunst”daglicht

Aanpak :
- Algehele inmeting en nieuwe opzet van de bestaande toestand van het totale gebouw (meerdere gedane aanbouwen)
- Nauwkeurige analyse programma van eisen en wensen opdrachtgever
- Opzet relatieschema’s, storende knooppunten in de routing van het programma opgelost
- Meerdere ontwerp varianten, 3-dimensionaal in beeld gebracht waardoor wensen opdrachtgever heel duidelijk tot uiting kunnen komen
- Tegelijkertijd wordt de uitvoering uitvoerig besproken met de opdrachtgever en betreffende aannemer,
- Ontwerp wordt verder afgestemd in ontwerp rekening houdende met financiele haalbaarheid en maximale tijdsbestek
- Na tevredenheid opdrachtgever worden de stukken gereed gemaakt voor gemeentelijke goedkeuring (omgevingsvergunning)
- Esthetische begeleiding tijdens uitvoering

Close Project

realisatie eerder #00

te Roermond, Vaals, gulpen, Kerkrade, Brandevoort en Maastricht.

Realisatie – projectarchitect bij lancee architecten.
 appartementen + parkeren stationspark roermondappartementen + wonen + parkeren von clermontpark vaals \ appartementen + parkeren + winkelen gulpen \ kantoren bedrijfsverzamelgebouw kerkrade \ seriematige woningbouw brandevoort \ entreegebieden maastricht

Close Project

verbouwing woonhuis #34

te Eijgelshoven, Kerkrade.

Wensen opdrachtgever :
Interieur: Woonkeuken, royale bijkeuken, woonkamer optimaliseren. Functionaliteit in gebruik.
Exterieur: Duurzaam materiaalgebruik en strakke uitstraling. Tuin (talud) + terras opwaarderen

Aanpak :
- Meerdere ontwerp varianten, 3-dimensionaal in beeld gebracht waardoor wensen opdrachtgever heel duidelijk tot uiting kunnen komen
- Tegelijkertijd wordt de uitvoering uitvoerig besproken met de opdrachtgever en betreffende aannemer,
- Ontwerp wordt verder afgestemd in ontwerp rekening houdende met financiele haalbaarheid
- Na tevredenheid opdrachtgever worden de stukken gereed gemaakt voor gemeentelijke goedkeuring (welstand + omgevingsvergunning)
- Esthetische begeleiding tijdens uitvoering

Close Project

seriematig bouwen divers #01

te Maastricht, Gulpen, landgraaf.

Gestapeld \ seriematig wonen.  appartementengrondgebonden. Nieuwbouwen – herindelen – zorgen – levensloopbestendig – parkeren – winkelen.
opwaardering entreegebied maastricht .29aanpassing entreegebied gulpen meerdere complexen .09,.10,.19 \ windscherm appartement landgraaf .39

Close Project

health care center hccl #01

Stichting Health Care Centrum Limbourgh (HCCL)

De ambitieuze plannen voor de realisatie van HealthCare Center Limbourgh (HCCL) dienen te leiden tot een sport, recreatie en vrijetijdscentrum voor met name mensen met maar ook voor mensen zonder een beperking. Het te ontwikkelen centrum biedt alle mogelijkheden voor mensen met een handicap, maar daarnaast zullen de te realiseren professionele voorzieningen, zeker ook geschikt zijn voor mensen met een chronische ziekte, voor senioren en voor mensen zonder beperking. Op deze wijze is het HCCL inzetbaar voor meerdere verschillende doelgroepen, wat dient te leiden tot een economisch verantwoorde en haalbare bezetting. Het HCCL gaat beschikken over onder andere de volgende faciliteiten:
- Zwemfaciliteit(en) incl. zorgbad,
- Sportaccommodatie(s),
- Fitness- en Lifestylecentrum,
- Spa/ sauna en wellnessfaciliteiten,
- Zorghotel, horecagelegenheid, centrale intakebalie,
- Aanvullende (commerciële) bedrijfs- retailvoorzieningen.
- HCCL zal haar domicilie kiezen in het Zuid-Limburg.

 


Close Project

advisering #01

te Kerkrade.

Advisering. analyse – indeling – gebruik – veiligheid.
veiligheid kinderopvang kerkrade. Alle lokaties voor kinderopvang + buitenschoolse opvang zijn getoetst op veiligheid en gebruik door en voor de kinderen.
realisatie nieuwe keukenafvoeren appartementencomplex maastricht 

 • entreegebied complex #25

  entreegebied complex #25

 • verbouwing woonhuis #115

  verbouwing woonhuis #115

 • 4 woningen te Kerkrade

  4 woningen te Kerkrade

 • verbouwing villa #107

  verbouwing villa #107

 • verbouwing woonhuis #25

  verbouwing woonhuis #25

 • herindeling complex #26

  herindeling complex #26

 • uitbreiding woonhuis #01

  uitbreiding woonhuis #01

 • gevel juwelier #26

  gevel juwelier #26

 • revitalisatie teggert #03

  revitalisatie teggert #03

 • gezondheidscentrum #43

  gezondheidscentrum #43

 • nieuwbouw woonhuis #34

  nieuwbouw woonhuis #34

 • nieuwbouw woonhuis #16

  nieuwbouw woonhuis #16

 • seniorwoningen #08

  seniorwoningen #08

 • verbouwing slagerij #70

  verbouwing slagerij #70

 • realisatie eerder #00

  realisatie eerder #00

 • verbouwing woonhuis #34

  verbouwing woonhuis #34

 • seriematig bouwen divers #01

  seriematig bouwen divers #01

 • health care center hccl #01

  health care center hccl #01

 • advisering #01

  advisering #01

Waarden

RoaR architecten staat voor

- luisteren
- enthousiasme
- communicatie
- ervaring
- kwalitetit

RoaR architecten staat voor

- ontzorgen
- waarmaken
- helder
- vakmanschap
- duurzaam

Onze projecten zijn altijd sterk mens-gericht en duurzaamheid hebben wij hoog in het vaandel.
De projecten bedenken en begeleiden wij vol enthousiasme en benaderen wij vanuit onze expertise en ervaring.
Vormgeving volgt uit de logica en functie van alle aspecten.

RoaR

Rob Eijdems

- Geregistreerd architect bij het Bureau Architectenregister
- Voorheen architectrob architectuur + advies, architect – eigenaar
- Ruim 25 jaar ervaring in het architecten vakgebied
(ruime ervaring opgedaan bij verschillende bureaus, waarbij de schaalniveaus en thematieken zeer divers waren)
- Bouwkundig ingenieur
- Drie dimensionaal ontwerpen
- Projectbegeleiding

Ralph Leinders

- Bouwkundig ingenieur
- Voorheen RL+ bouwkundig bureau , eigenaar
- Ruim 25 jaar ervaring in het bouwtechnische vakgebied (ruime ervaring opgedaan bij verschillende bureaus)
- BIM specialist
- Projectbegeleiding

Aanbevelingen

Advisering in veiligheid Kinder Opvang Kerkrade
“Rob Eijdems , architectrob / Roaarchitecten, heeft ons zeer professioneel geadviseerd in veiligheid en wij zijn erg tevreden met de zinvolle resultaten.”
Top qualities: Great Results, Expert, Good Value
Vriendelijke groeten, Jolanda Rikers, directeur, Kinder Opvang Kerkrade


Uitbreiding woonhuis in Eygelshoven – Kerkrade
Goede ideeën. Veranderingen in zijn ideeën zijn bespreekbaar. Goed overleg met klant (regelmatig backup).
architectrob / Roaarchitecten gaat consciëntieus te werk
Zeker aan te raden! Positief beoordeeld
Groeten, Fam. Jacobs, Kerkrade


Revitalisatie de Teggert te Voerendaal
Heeft u behoefte aan een architect die niet alleen ontwerpen produceert en vervolgens laat tekenen maar die meedenkt? Dan bent u bij architectrob / RoaR architecten aan het goede adres!
De ontwerpen zijn mooi, functioneel en goed doordacht.
Een aanrader dus! Positief beoordeeld
Vriendelijke groetend, Dhr. Wolters, Woningstichting Voerendaal


Advies appartementen complex te Maastricht
Een constructieve aanpassing combineren met een esthetische aanvulling, met in achthouding van de reeds aanwezige bestaande gevel detailleringen…..
Wij wisten reeds naar aanleiding van een voorgaande klus, dat deze opdracht aan architectrob / Roaarchitecten toevertrouwd zou zijn en dit is wederom gebleken.
Meerdere goede voorstellen zijn met groot respect voor de bestaande bouw, door roararchitecten creatief uitgewerkt en gepresenteerd.
Zeker aan te raden! Positief beoordeeld
Dhr. R.J.L. Ramakers, DOS Vastgoedmanagement Maastricht

Contact

Naam

Email

Onderwerp

Uw bericht

 

RoaR architecten

info@roararchitecten.nl

Rob Eijdems
architect
06 408 87 407

Ralph Leinders
bouwkundig ingenieur
06 42 025 023

btw nl
kvk 60584858
ABN AMRO Bank
IBAN NL79 ABNA 0513 4700 93

© 2017 RoaR architecten All Rights Reserved.